WIE ZIJN WIJ

Hippo Projects werd opgericht in 2013 en is aangesloten bij Recreas.

Onze club is een vereniging zonder winstoogmerk. Dit betekent o.a. dat de eventuele financiële inkomsten niet voor de leden zijn, maar wel voor de realisatie van het doel van de vereniging.

Onze vereniging behoort tot de provincie Limburg, er is een
G-sportwerking door onze provincie. Zij organiseren soms
G wedstrijden maar dat is niet het hoofddoel van onze therapie.
Men kan wel steeds via onze vereniging de nodige informatie opvragen of via 
e-mail.

sportdienst@limburg.be

Binnen onze werking staat kwaliteit hoog in het vaandel.
Goed opgeleide therapeuten geven de sessies, onze kwalificaties gecontroleerd door Recreas.

 Recreas


Clubmagazine Hippo Projects

Het clubmagazine zal minstens 2 x per jaar geüpdatet worden met onze weetjesrubriek met meldingen van groepsactiviteiten en kampjes en foto’s van deze activiteiten alsook andere belangrijke mededelingen. 

PRINCIPES

DEMOCRATISCH PAARDRIJDEN

In Hippo Projects zijn er enkele zeer belangrijke principes:
In eerste instantie stellen we alles in het werk om het paardrijden zo democratisch mogelijk te houden. Toch is paardrijden een kostelijke aangelegenheid. De kostenraming op het houden van een paard word geschat op 4000€ per jaar.

PAARDENLOKET

Daarnaast zorgen wij voor aangepast materiaal en een degelijke infrastructuur die rolstoeltoegankelijk is. Therapieën worden gegeven door geschoold en ervaren personeel.


 >> Download de brochure

En tenslotte, en dat is misschien nog het belangrijkste: wij doen alles in functie van een individueel therapeutisch programma.

Om toch een verenigingsgevoel te creëren organiseren we soms dag uitstapjes/ wandelmomenten te paard of kleine aangepaste Hippo kampjes. Samen op activiteiten gaan, voor elkaar supporteren, elkaar helpen… dat is ook waar we voor staan. Het is niet omdat je een handicap hebt dat je iemand anders niet kan steunen, opmonteren of misschien zelfs een helpende hand aanbiedt.                                                                           
                                                                        VOLG ONS